XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7

Chat
- xsmn.me chuyển sang www.travelfuntrips.com.
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 3-12-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
47
48
20
73
G7
353
105
589
738
G6
7583
1442
8979
5271
5799
2563
6611
7342
6768
5016
7332
8561
G5
7607
8599
8598
2495
G4
88247
34716
66967
01501
00741
92512
53315
97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395
19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799
48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798
G3
83899
68937
94917
17602
75234
94900
82252
62417
G2
73073
89707
26155
75786
G1
72207
54847
65043
02775
ĐB
628749
800724
378091
444811

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1,7,7 2,5,7 0,6,7 2
1 2,5,6 7 11,5,6,7
24 0
3 7 5,7 0,3,4 2,7,8
4 1,2,7,7,9 3,4,7,8 2,3,8
5 3 5 2,7
6 7 3 1,8 1,4
7 3,9 1,5 3,5
8 3 8 9 4,6
9 9 5,9,91,8,9 5,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 26-11-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
51
43
03
19
G7
816
139
889
219
G6
1498
0181
5487
6865
1135
0352
2951
5799
3120
7994
5938
7234
G5
0354
9247
4381
2255
G4
55864
18399
34328
30012
91745
93432
16539
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
G3
03891
45070
69541
51907
57628
10952
68651
70365
G2
83675
26251
46107
37583
G1
86631
36232
48394
61946
ĐB
244392
395698
286806
046233

Kết quả xổ số Long An sớm nhất: XS LA gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4,7 0,3,6,7 2
1 2,6 0 9,9
2 8 0,8 0,8 5,6
3 1,2,9 2,5,93,4,8
4 5 1,3,7 6
5 1,4 0,1,2,8 1,1,2,2,3 1,4,5
6 4 4,5 7,8 5
7 0,5 5
8 1,7 0 1,9 3,4
9 1,2,8,98 4,9 4,7
⇒ Xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 19-11-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
06
63
85
43
G7
816
083
320
179
G6
9426
1135
8247
2469
5424
2251
3368
7610
2873
2473
8373
2144
G5
1888
2303
2519
8386
G4
50453
06255
61631
13568
32588
29397
21186
62473
43255
00107
45438
43156
20703
37094
93804
54060
98371
53721
44033
25866
59432
01798
19660
32246
04223
88596
21409
67457
G3
93437
34515
00377
35913
70884
76651
74720
94345
G2
54459
76572
51194
21817
G1
96038
90050
63490
98239
ĐB
337741
423071
871939
167038

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6 3,3,7 4 9
1 5,6 3 0,9 7
2 6 4 0,1 0,3
3 1,5,7,8 8 2,3,98,9
41,7 3,4,5,6
5 3,5,9 0,1,5,6 1 7
6 8 3,9 0,6,8 0
71,2,3,7 1,3 3,3,9
8 6,8,8 3 4,5 6
9 7 4 0,4 6,8
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 12-11-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
43
78
47
59
G7
058
456
314
406
G6
1669
3677
4096
1494
1872
1531
3928
6200
6577
9992
1385
3812
G5
7458
8030
7077
1500
G4
15636
40912
08629
86296
35942
19564
59178
64804
78717
32256
39626
95594
48012
02689
60699
58917
49562
12872
20672
93591
42767
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
G3
07682
90486
80986
19727
43198
27022
89654
63889
G2
87026
57633
60098
68785
G1
59056
32464
10041
79748
ĐB
084841
615656
893855
780807

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4 0 0,3,6,7
1 2 2,7 4,7 2,9
2 6,9 6,7 2,8 5,7,8
3 6 0,1,3
41,2,3 1,7 8
5 6,8,86,6,65 4,9
6 4,9 4 2,7 1
7 7,8 2,8 2,2,7,7
8 2,6 6,9 3,5,5,9
9 6,6 4,4 1,8,8,9 2

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 5-11-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
60
95
43
65
G7
690
372
484
062
G6
1970
1437
0152
3891
4353
8033
5183
8900
2995
2237
5488
2656
G5
8121
5173
8670
1196
G4
28590
46805
97775
45965
29525
21405
69423
23866
46513
11420
24339
47446
09402
65059
89712
77100
63181
48406
41338
98311
29426
95825
20531
94017
58435
42429
08346
19226
G3
10251
05690
34197
98605
77067
40966
15357
43081
G2
28117
34301
49673
36904
G1
89623
06606
23078
16032
ĐB
011128
209568
271021
505926

Kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất: XS BP gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5,5 1,2,5,6 0,0,6 4
1 7 3 1,2 7
2 1,3,3,5,8 01,6 5,6,6,9
3 7 3,9 8 1,2,5,7
4 6 3 6
5 1,2 3,9 6,7
6 0,5 6,8 6,7 2,5
7 0,5 2,3 0,3,8
8 1,3,4 1,8
9 0,0,0 1,5,7 5 6

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 29-10-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
46
00
79
14
G7
479
947
064
620
G6
9622
1027
2844
0418
3429
9228
9711
4788
6930
3918
9771
3072
G5
7650
6377
3768
4542
G4
37884
70833
08275
57062
87870
70004
10908
41808
66714
44795
16394
67726
57432
85688
18219
30682
84470
96503
32477
45068
60000
33129
82029
03837
14557
29366
55374
91204
G3
23214
23946
03147
08579
45396
84914
32804
79228
G2
42712
27649
26463
17251
G1
68938
98202
48635
04795
ĐB
712433
417194
258792
515951

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4,8 0,2,8 0,3 4,4
1 2,4 4,8 1,4,9 4,8
2 2,7 6,8,9 0,8,9,9
33,3,8 2 0,5 7
4 4,6,6 7,7,9 2
5 01,1,7
6 2 3,4,8,8 6
7 0,5,9 7,9 0,7,9 1,2,4
8 4 8 2,8
94,4,52,6 5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 22-10-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
50
34
78
51
G7
186
807
452
621
G6
8680
2607
1683
1340
8447
7688
9804
4167
1418
4983
4647
1648
G5
2069
2060
0665
9401
G4
88268
93578
40388
74477
35011
64745
92761
22832
31407
16624
81851
30939
78381
76651
93797
16086
97744
76159
80798
64673
58853
44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913
G3
49487
38287
66056
56291
61866
24940
34859
68820
G2
73551
44952
52773
56385
G1
30336
13375
68170
15259
ĐB
846618
002613
908475
789150

Kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất: XS BP gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7 7,7 4 1
1 1,83 8 3
2 4 0,1
3 6 2,4,9 7
4 5 0,7 0,4 7,8,8
5 0,1 1,1,2,6 2,3,90,1,2,9,9
6 1,8,9 0 5,6,7
7 7,8 5 0,3,3,5,8 9
8 0,3,6,7,7,8 1,8 6 3,5,9
9 1 7,8 6

Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần là những đài nào?

Kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p và kết thúc lúc 16h30 tại trường quay của 4 đài: Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Long An (LA),  Bình Phước (BP), Hậu Giang (HG).

Trong 4 đài: có 2 đài chính (đài chánh): Long An, TP. HCM và 2 đài phụ là: Hậu Giang, Bình Phước. Tại trang KQXSMN thứ 7 hiển thị kết quả các tuần liên tiếp bao gồm hôm nay, tuần rồi, tuần trước, trong đó có thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số ở bên dưới nên dễ dàng tra cứu. Tường thuật SXMN thứ bảy trực tiếp Minh Ngọc được đánh giá là uy tín và nhanh nhất Việt Nam hiện nay với các CTV trực tại trường quay.

Những trường hợp nào trúng XSMN thứ bảy bị từ chối trả thưởng

Hãy lưu ý tránh rơi vào các trường hợp sau kẻo sẽ bị từ chối trả thưởng bạn nhé. Không chỉ các công ty xổ số miền Nam thứ bảy mà toàn bộ công ty xổ số kiến thiết cả nước đều có chung quy định này:

- Vé số rách rời, chắp vá, bị tẩy xóa không có giá trị lĩnh thưởng

- Vé số quá hạn đổi thưởng sẽ bị từ chối trả thưởng (thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng)

Vì thế nên khi đã nắm trong tay tờ vé số xs thứ 7, bạn cần giữ gìn nó thật cẩn thận và dò số đúng lịch kẻo bị lỡ mất giải thưởng một cách oan uổng thì thật là đáng tiếc!

Tham khảo xổ số miền Nam thứ 7 ở đâu để có khả năng chiến thắng cao?

Nếu bạn có kinh nghiệm bắt số thì hẳn bạn sẽ quan tâm đến các dữ liệu thống kê trên website của chúng tôi. Còn nếu bạn chưa biết nên đánh con gì hôm nay, có thể tham khảo Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay lấy số miễn phí hoặc xem mục bình luận để biết những người chơi khác chọn số nào hôm nay. Bạn cũng có thể quay thử kết quả xsmn th7 lấy may hoặc tra sổ mơ giải mộng xem giấc mơ đêm qua của bạn tương ứng với con số nào.

Trúng XSMN T7 liên hệ đổi thưởng tại:

Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.

Xổ số Long An

Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.

ĐT: 0723823076 - Fax: 0723822888.

Xổ số Bình Phước (XSKT BP)

Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296.

Xổ số Hậu Giang (XSMN Hậu Giang)

Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049.

Ngoài xổ số truyền thống sxmn t7, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về KQXS Power 6/55 được cập nhật tại website.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan