Thống Kê MB - Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc - TK XSMB

Chat

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS Miền Bắc

trong tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
792 lần
782 lần
222 lần
471 lần
801 lần
Cặp sốXuất hiện
691 lần
671 lần
111 lần
861 lần
851 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
731 lần
021 lần
141 lần
661 lần
031 lần
Cặp sốXuất hiện
251 lần
041 lần
651 lần
241 lần
201 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 9: 44 ngày
 • Đầu 8: 24 ngày
 • Đầu 5: 14 ngày
 • Đầu 0: 7 ngày
 • Đầu 6: 6 ngày
 • Đầu 1: 5 ngày
 • Đầu 2: 4 ngày
 • Đầu 7: 2 ngày
 • Đầu 3: 1 ngày
 • Đầu 4: 0 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 1: 23 ngày
 • Đuôi 0: 12 ngày
 • Đuôi 5: 8 ngày
 • Đuôi 3: 7 ngày
 • Đuôi 4: 5 ngày
 • Đuôi 2: 4 ngày
 • Đuôi 8: 3 ngày
 • Đuôi 9: 2 ngày
 • Đuôi 6: 1 ngày
 • Đuôi 7: 0 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

 • 84: 474 ngày
 • 01: 439 ngày
 • 90: 361 ngày
 • 74: 344 ngày
 • 07: 283 ngày
 • 00: 271 ngày
 • 12: 267 ngày
 • 82: 248 ngày
 • 38: 238 ngày
 • 13: 228 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 24-08-2023 tới 27-09-2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
57973 82843 94958 18448
83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
68779 45236 93447

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Tuần trước 21-09-2023 52566
Tháng trước 28-08-2023 83185
Năm 2022 28-09-2022 41946
Năm 2021 28-09-2021 03234
Năm 2020 28-09-2020 96331
Năm 2019 28-09-2019 59416
Năm 2018 28-09-2018 79356
Năm 2017 28-09-2017 78296
Năm 2016 28-09-2016 10665
Năm 2015 28-09-2015 97561
Năm 2014 28-09-2014 14624
Năm 2013 28-09-2013 86810
Năm 2012 28-09-2012 45576
Năm 2011 28-09-2011 57617
Năm 2010 28-09-2010 75197
Năm 2009 28-09-2009 54897
Năm 2008 28-09-2008 95510
Năm 2007 28-09-2007 04548
Năm 2006 28-09-2006 03636
Năm 2005 28-09-2005 71607
Năm 2004 28-09-2004 91329
Năm 2003 28-09-2003 30994
Năm 2002 28-09-2002 82391

Thống kê GĐB tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
61379
01-09
7
9
79
6
06380
02-09
8
0
80
8
31186
03-09
8
6
86
4
08811
04-09
1
1
11
2
06367
05-09
6
7
67
3
15269
06-09
6
9
69
5
49956
07-09
5
6
56
1
13676
08-09
7
6
76
3
35252
09-09
5
2
52
7
35902
10-09
0
2
02
2
63768
11-09
6
8
68
4
73132
12-09
3
2
32
5
56650
13-09
5
0
50
5
59722
14-09
2
2
22
4
13720
15-09
2
0
20
2
11724
16-09
2
4
24
6
22365
17-09
6
5
65
1
43104
18-09
0
4
04
4
50925
19-09
2
5
25
7
40303
20-09
0
3
03
3
52566
21-09
6
6
66
2
22714
22-09
1
4
14
5
76922
23-09
2
2
22
4
62778
24-09
7
8
78
5
68779
25-09
7
9
79
6
45236
26-09
3
6
36
9
93447
27-09
4
7
47
1

Thảo luận

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan